Referencje

PRZEMYSŁ I GOSPODARKA / TŁUMACZENIA TECHNICZNE

SCHLAGER Industrieofenbau GmbH, Hagen
tłumaczenie strony internetowej i materiałów informacyjnych, wsparcie przed i podczas targów

NADWOZIA-PARTNER, Sosnowiec
tłumaczenie katalogu

Targi Lipskie
opieka nad polskimi wystawcami, tłumaczenia ustne

BADER KARA® Personaldienstleistungs GmbH, Leipzig
tłumaczenie strony internetowej

Mierzwa-Architekten, Leipzig
specjalistyczne tłumaczenia pisemne oraz ustne w związku z budową stadionu piłkarskiego w Lubinie

♦♦♦

KULTURA / FILM / LITERATURA

Bildungswerk Sachsen der Deutschen Gesellschaft e.V., Leipzig
zarządzanie projektami polsko-niemieckimi, tłumaczenia pisemne

Polnisches Institut Berlin – Filiale Leipzig
praca projektowa, sekretariat, tłumaczenia pisemne

Deutsche Gesellschaft e.V. (Europäisches Informationszentrum), Berlin
tłumaczenia wniosków projektowych

Wydawnictwo Aksjomat, Kraków
tłumaczenie na j. niemiecki książek edukacyjnych dla dzieci

RADAR, Kraków
tłumaczenie literackie – Jonasz Ryba: Śmierć przed kolacją

L.E. Vision Film- und Fernsehproduktion GmbH, Leipzig
poszukiwanie świadków czasu, casting, przygotowanie zdjęć i wsparcie ekipy filmowej podczas kręcenia filmu, tłumaczenie wywiadów oraz podtytułów

helge cramer filmproduktion, Pottenstein
tłumaczenie wywiadów

Polski i Niemiecki Czerwony Krzyż, Zwickau oraz Konin
tłumaczenia podczas corocznych spotkań młodzieży, tłumaczenie korespondencji